Jak zmieniały się ceny i prędkość internetu w Polsce?

Gimby nie znajo – tradycyjna już odpowiedź, kiedy w internetowej dyskusji pojawia się
nawiązanie do internetu w Polsce. To wspaniałe narzędzie jest w naszym kraju właściwie od
początku transformacji i istnienia III RP. I podobnie jak nasz kraj, tak i ono przebyło długą drogę
rozwoju.

Czytaj więcej w Komórkomania.pl

Źródło: Komorkomania